Sykehusbarn.no logo menu

Avansert hjemmesykehus for barn

Avansert hjemmesykehus for barn innebærer at sykehuset reiser hjem til barnet og familien. Stiftelsen Sykehusbarn finansierer biler til bruk i tilbudet ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital.

Første gang jeg så den fargerike bilen komme svinsende fikk jeg tårer i øynene, forteller moren til en jente som får sykehuset hjem til seg. Foto: Stiftelsen Sykehusbarn

Avansert hjemmesykehus for barn er et tilbud som gis til barn og unge med behov for behandling og pleie fra spesialisthelsetjenesten, men uten behov for hyppig overvåkning. Hyppigheten på hjemmebesøkene avhenger av barnets behov.

Hjemmesykehus for barn ble først etablert ved Ullevål sykehus i 2008. Forskning og erfaring viser at tilbudet har mange fordeler, og at barnet får en mer normalisert hverdag enn om de skulle vært på sykehuset. Familier og barn har det som regel best hjemme i kjente omgivelser. Her har barnet sitt eget rom, sine egne leker og sin vante mat. Foreldre og eventuelle søsken er i nærheten og venner kan komme på besøk. Infeksjonsfaren er også vesentlig lavere ved å være i sitt eget hjem, sammenliknet med å være på sykehuset.

Finansiering av biler er viktig for å utvide tilbudet

Tilgang på biler er nødvendig for å drifte tilbudet. Derfor har Stiftelsen Sykehusbarn finansiert biler ved Akershus Universitetssykehus siden 2015 da tilbudet om Avansert hjemmesykehus ble etablert. Noen år senere startet Stiftelsen Sykehusbarn med den samme finansieringen ved St. Olavs Hospital. Her ble avansert hjemmesykehus utvidet til nye pasientgrupper under pandemien, og støtten fra Stiftelsen Sykehusbarn har vært viktig for at flere pasienter kan få oppfølging og bistand hjemme.

- For enkelte familier er det en amerikareise å reise 20 minutter til sykehuset. Foreldrene må pakke med seg akuttbag, ernæringspumpe og diverse annet medisinsk utstyr. Da er det mye lettere at vi drar hjem til barnet, forteller Magnhild Owesen Eidem som er barnesykepleier og koordinator for Avansert hjemmesykehus for barn ved St. Olavs Hospital.

 

Stiftelsen Sykehusbarn finansierer totalt 3 biler til bruk i Avansert hjemmesykehus for barn ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital.

Bilene kommer også på skolebesøk

Den fargerike bilen besøker også pasienter på skolen dersom dette er mest praktisk. Moren til et av barna som får behandling i skoletiden forteller at datteren gleder seg til bilen kommer kjørende:  

- Det er så fint å se at hjemmesykehuset og behandlingen blir noe positivt for datteren min, og at det ikke lenger er knyttet til belastningen ved å være borte fra skolen og det sosiale som skjer i skoletiden sier Trude Støren.

Frigjør sengeplasser på sykehuset

Selv om det er mange barn som kan få besøk av sykehuset hjemme, er det fremdeles mange som trenger behandling på sykehuset. En viktig bieffekt av tilbudet er frigjøringen av sengeplasser som andre pasienter har bruk for. For sykehuset er det også rimeligere å behandle en pasient hjemme, sammenliknet med ved innleggelse.

Vi ønsker å støtte Avansert hjemmesykehus for barn ved flere sykehus. Har du eller din bedrift lyst til å hjelpe oss?

Vil du være med å bidra?

Gi en gave nå Bedrift klikk her

Se også...

Publisert 19. jun 2024

Vi forlenger støtten til Avansert hjemmesykehus for barn ved St. Olavs Hospital

Siden april 2020 har Stiftelsen Sykehusbarn finansiert en bil til bruk i Avansert hjemmesykehus for barn ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Takket være støtte fra givere og samarbeidspartnere, kan Stiftelsen Sykehusbarn forlenge leasingavtalen for bilen med ytterligere et år.