Sykehusbarn.no logo menu

19. jun 2024

Vi forlenger støtten til Avansert hjemmesykehus for barn ved St. Olavs Hospital

Siden april 2020 har Stiftelsen Sykehusbarn finansiert en bil til bruk i Avansert hjemmesykehus for barn ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Takket være støtte fra givere og samarbeidspartnere, kan Stiftelsen Sykehusbarn forlenge leasingavtalen for bilen med ytterligere et år.

Magnhild Owesen Eidem er barnesykepleier ved St. Olavs Hospital. At Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med finansieringen av en bil har vært viktig for at flere pasienter kan få oppfølging og bistand hjemme.

Magnhild Owesen Eidem er barnesykepleier ved St. Olavs Hospital. Hun har jobbet på barneklinikken i 15 år og er nå koordinator for Avansert hjemmesykehus for barn i Trondheimsområdet.

- Det er veldig hyggelig at leasingavtalen fortsetter. Vi er helt avhengig av bil for å gi et fullverdig tilbud om avansert hjemmesykehus til pasientene våre. Som en bonus ser vi at både voksne og barn trekker på smilebåndet når vi kommer kjørende, forteller Eidem.

Mindre stress for familien

Avansert hjemmesykehus for barn innebærer at sykehuset reiser hjem til barnet og familien. Tilbudet har vært gitt til barn med kreft i fire år. Under pandemien ble tilbudet utvidet til flere pasientgrupper. At Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med finansieringen av en bil har vært viktig for at flere pasienter kan få oppfølging og bistand hjemme.

- Nylig gjennomførte vi en spørreundersøkelse med familiene som mottar behandling hjemme. Vi fikk bare gode tilbakemeldinger, som tyder på at de pårørende er veldig fornøyde med tilbudet, sier Eidem.

Forskning og erfaring viser at avansert hjemmesykehus har mange fordeler. Det er mindre infeksjonsfare ved behandling i hjemmet sammenliknet med på sykehus. I tillegg er det mindre stressende for både foreldre og pasienter med behandling i hjemmet.

- Vi kan også sende hjem pasientene tidligere, og heller komme på tilsyn hjemme. Da frigjør vi verdifulle sengeplasser til andre barn som må få behandling på sykehuset, forklarer Eidem.

- Første gang jeg så den fargerike bilen komme svinsende fikk jeg tårer i øynene, forteller Trude Støren som har en datter med en arvelig bensykdom.

Går ikke lenger glipp av noe

Hyppigheten på hjemmebesøkene avhenger av barnets behov. I tillegg til å reise hjem til barna, oppsøker de også barna på skolen når dette er enklere.

Et av barna som får behandling i skoletiden er Kari-Pernille (13). Hun er født med X-bundet hypofosfatemi (XLH), som er en sjelden arvelig bensykdom. Hennes mor, Trude Støren, har også samme tilstand. Nye medisiner gjør at datteren kan få injeksjoner hver 14. dag som del av behandlingen.

- Totalbelastningen ved medfødt eller kronisk sykdom er stor for både barnet og familien, uavhengig av om sykdommen er synlig eller ikke. Det gjør at vi setter enormt stor pris på at «hjemmesykehuset» møter Kari-Pernille der hun er og på hennes premisser. Barn skal få lov til å være barn, og nå trenger hun ikke å tenke på alt hun går glipp av når hun får behandling, forteller Støren.

Tidligere har familien måtte sette av rundt to timer med reisevei, ventetid og observasjon. Nå er behandlingen unnagjort på noen minutter, etterfulgt av kort observasjon på avstand.  

- Første gang jeg så den fargerike bilen komme svinsende fikk jeg tårer i øynene. Det er så fint å se at hjemmesykehuset og behandlingen blir noe positivt for datteren min, og at det ikke lenger er knyttet til belastningen ved å være borte fra skolen og det sosiale som skjer i skoletiden. Vi merker stor forskjell på Kari-Pernille sammenliknet med tidligere, og det er fint å se at hun gleder seg til å få besøk av sykepleierne som pleier å ha med seg en premie eller to, sier Støren.

Utvider tilbudet

St. Olavs Hospital i Trondheim ser nå på muligheten for å kunne utvide tilbudet fra fem til syv dager i uken. Dersom dette går i orden, vil det få stor betydning for familiene som er med.

- Avansert hjemmesykehus har kommet for å bli. Vi ser frem til en mulig utvidelse av tilbudet, og da kommer finansiering av en av bilene godt med, avslutter Eidem.

Vil du være med å bidra?

Gi en gave nå Bedrift klikk her

Se også...

Publisert 19. mar 2024

Om Avansert Hjemmesykehus for barn

Avansert hjemmesykehus for barn innebærer at sykehuset reiser hjem til barnet og familien. Stiftelsen Sykehusbarn finansierer biler til bruk i tilbudet ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital.