Sykehusbarn.no logo menu

Vil skape en bedre sommer for barn på sykehus

Det er ikke alle barn som kan bade og spise is hele sommeren. Hvert år tilbringer rundt 75 000 barn hverdagen på norske sykehus. Stiftelsen Sykehusbarn vil at norske bedrifter skal hjelpe dem til å få en lystigere sommer.

Musikkterapi er et svært populært tilbud som Stiftelsen Sykehusbarn støtter på Ahus. (Foto: Silje Måseide)

Å tilbringe sommeren på et sykehus er ikke morsomt. Og verst er det for de aller minste. Sykehushverdagen er ofte uforutsigbar og hektisk.

- For barn kan sykehus virke både skremmende, store og fremmede. Derfor er det viktig at det legges til rette slik at barn og unge opplever størst mulig grad av oversikt og kontroll. Det å ha et trygt fang å sitte på, dersom de kjenner på redsel er helt avgjørende, sier daglig leder Siri Fuskeland Hafsteen i Stiftelsen Sykehusbarn.

Stiftelsen Sykehusbarn samarbeider med 25 sykehus over hele Norge. Stiftelsen har størst aktivitet for barn ved Rikshospitalet, Ahus, Ullevål Sykehus, Stavanger Universitetssykehus, Spesialsykehuset for Epilepsi og Østfold Sykehus Kalnes.

Tar samfunnsansvar
For barn og unge som er innlagt over tid, er det viktig å lage en meningsfull hverdag med skole, fritidsklubb, trening, uteaktiviteter, musikk, lek og kunst. Og det er nettopp det  Stiftelsen sykehusbarn gjør. Denne sommeren ønsker de at norske bedrifter og bedriftsledere skal bidra i arbeidet.

- Vi vet at mange bedrifter ønsker å ta samfunnsansvar ved å bidra til lokale aktiviteter. Gjennom å støtte oss med en donasjon får vi bidratt til at flere barn både opplever mestring og glede, på tross av sin sykdom, sier Fuskeland Hafsteen. 

Gjennom sommeren skal Stiftelsen Sykehusbarn jobbe for å skape mer engasjement rundt barn med alvorlige diagnoser. Stiftelsen setter nå i juni i gang en innsamlingsaksjon for sommeren, slik at de kan øke aktivitetstilbudet utover høsten og vinteren. 

Utfordrende
- Å være innlagt på sykehus er en krevende prosess for barnet selv, men også for søsken og pårørende. For familier som har et barn som er innlagt på sykehus, er det nok helt individuelt hvilke perioder som er mest utfordrende å være innlagt. Sommeren kan nok være ekstra lang og kjedelig, sier avdelingsoverlege Trond Diseth ved Barne- og Ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus.

Stiftelsen Sykehusbarn er helt avhengig av økonomisk støtte for å oppfylle formålet. Stiftelsen mottar ingen offentlig støtte og driftes helt og holdent på innsamlede midler og gaver fra private givere, bedriftsdonasjoner, private innsamlinger og grasrotandelen.

-Vi er takknemlige for at Sykehusbarn kan være med å bidra til tiltak som kan være med på å skape ulike fristed gjennom for eksempel da musikk og konsertarrangementer som kan få tankene vekk fra sykehushverdagen, sier Diseth.

Se også...

Publisert 19. jun 2022

Musikkterapi ved Ahus

Helt siden 2012 har musikkterapi vært benyttet som behandlingsform for barn og ungdom ved Ahus. Stiftelsen Sykehusbarn har siden oppstart vært en vesentlig bidragsyter og viktig støttespiller for musikkterapien ved Ahus.

Publisert 10. jun 2020

Fikk 825 000 kroner fra julehandelen

Hver gang du og jeg tæppet kortet vårt i desember, ga BankAxept ti øre til Stiftelsen Sykehusbarn. Dette utgjorde hele 800 000 kroner som stiftelsen fikk i en fantastisk julegave.