Sykehusbarn.no logo menu

Musikkvandring gjør sykehushverdagen bedre for barn

På Ullevål Sykehus får barn og unge jevnlige besøk av en trio med musikere som gjør hverdagen litt lysere. Musikkvandring kan hjelpe mennesker i sårbare situasjoner.

Musikktrioen på Ullevål Sykeus med Petter Tysland, Sunniva Ihlhaug og Sofie Mortvedt, opplever gjensidig musikkglede når de har vandrende konserter på sykehuset. Foto: Maren Synnevåg, MSL

Musikkterapi er et velutviklet og godt dokumentert smertelindrende miljøtiltak for pasienter med langvarige sykehusopphold. Musikkvandring er derimot av nyere dato, og ble startet opp på Ullevål sykehus for et år siden.

- Gjennom både forskning og klinisk erfaring fra sykehus har man i de senere år observert hvor stor effekt musikk har på både pasienter og pårørende. I dag tilbys musikkterapi som en del av den ordinære kliniske behandlingen ved de ulike barne- og ungdomsavdelingene på Rikshospitalet og Ullevål, sier avdelingsoverlege Trond Diseth ved Barne- og Ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus.

På Ullevål sykehus jobber det faste musikkterapeuter. Sofie Mortvedt er en erfaren terapeut som også driver med Musikkvandring, en slags vandrende konsert i sykehuskorridorene.

- Trioen vår går rundt på de ulike avdelingene og tilbyr et pusterom for de små pasientene. Flere har det vondt og hverdagen preges av mye venting: Jeg opplever at de synes dette er et fint avbrekk, sier musikkterapeut Sofie Mortvedt, som også har en master i musikkterapi fra Musikkhøyskolen i Oslo. 

Musikk kan lindre smerte
Musikkvandringen på Ullevål er et av de nyeste prosjektene som Stiftelsen Sykehusbarn har valgt å støtte.

- Vi har valgt å støtte dette prosjektet ettersom vi ser og erfarer at musikk kan virke helende og lindrende for barn på sykehus og i tillegg gjør noe positivt med hele sykehusatmosfæren, sier Siri Fuskeland Hafsteen, daglig leder i Stiftelsen Sykehusbarn.

Hun sier at det å være innlagt på sykehus er en krevende prosess for barnet selv, men også for søsken og pårørende. 

- For familier med barn som er innlagt på sykehus, er det helt individuelt hvilke perioder som er mest utfordrende. Samtidig vet vi at sommeren kan være spesielt lang og kjedelig for enkelte barn, sier Fuskeland Hafsteen.

Påvirker miljøet positivt
Sykepleierne og legene ved sykehuset gir gode tilbakemeldinger om tiltaket, og er glade for støtten.

-  Musikkvandring kan være med på å påvirke miljøet på de enkelte barnepostene og dermed hverdagen til barn og unge som er innlagt på sykehus. En sideeffekt ved prosjektet er at det kan være med å spre gode øyeblikk også for de ansatte ved avdelingen. Prosjektet er et viktig supplement til musikkterapitilbudet for å ivareta barn og unges psykososiale helse på sykehus, sier Diseth.

Han understreker viktigheten av å tilby barna gode og trygge opplevelser og omgivelser inne på sykehuset, som en motsats til smertefulle undersøkelser og belastende behandling.

-Vi er takknemlige for at Stiftelsen Sykehusbarn kan være med å bidra til tiltak som kan være med på å skape ulike fristed gjennom musikk og konsertarrangementer som kan få tankene vekk fra sykehushverdagen, sier han.

Se også...

Publisert 19. mar 2024

Musikkvandring Ullevål Sykehus

"Det er tirsdag morgen på Barneavdelingen på Ullevål sykehus. I dag er det musikkvandring, og vi går nedover korridorene med gitar, sang og fioliner. En av legene snur seg smilende i frakken sin og tar noen dansesteg. En liten jente følger etter oss nedover korridoren, og vi spiller en sang for henne i heisen opp..."

Publisert 19. jun 2022

Musikkterapi ved Ahus

Helt siden 2012 har musikkterapi vært benyttet som behandlingsform for barn og ungdom ved Ahus. Stiftelsen Sykehusbarn har siden oppstart vært en vesentlig bidragsyter og viktig støttespiller for musikkterapien ved Ahus.