Sykehusbarn.no logo menu

Musikkvandring

"Det er tirsdag morgen på Barneavdelingen på Ullevål sykehus. I dag er det musikkvandring, og vi går nedover korridorene med gitar, sang og fioliner. En av legene snur seg smilende i frakken sin og tar noen dansesteg. En liten jente følger etter oss nedover korridoren, og vi spiller en sang for henne i heisen opp..."

Musikktrioen på Ullevål Sykehus med Petter Tysland, Sunniva Ihlhaug og Sofie Mortvedt opplever gjensidig musikkglede når de har vandrende konserter på sykehuset. Foto: Maren Synnevåg MSL

...Plutselig vinker en av sykepleierne oss inn på et rom. – Å, så bra at dere kom nå!, hvisker hun. - Inne på rommet ligger det en redd liten gutt. Vi spiller strofene til ”Grevling i taket”, og han begynner sakte å vugge til musikken. Han smiler og hvisker til pappa at han ønsker seg “Lille Petter Edderkopp”. Og jammen kan vi jo den! Mammaen står bakerst i rommet, og snart renner det store tårer nedover kinnene hennes. – Dette trengte vi nå, sier hun. Så godt det var å se smilet hans igjen, sier hun og tørker tårene.

Barneavdelingen på Ullevål sykehus

Hvert år legges det inn rundt 8000 barn på Barneavdelingen på Ullevål til korttids- eller langtidsopphold. Alle barn som legges inn er mellom 0 og 17 år. Barneavdelingen på Ullevål sykehus består av infeksjonsavdeling, kirurgisk og medisinsk avdeling, samt intensivavdeling, akuttmottak, poliklinikk og nyfødt intensiv. Barn som er innlagt på sykehuset blir tilbudt individuell oppfølging av musikkterapeut eller deltakelse på musikkstund i sykehusmiljøet.

Musikkterapi på sykehus

Gjennom forskning og erfaringer fra sykehus og institusjoner har man de senere år sett hvor stor effekt musikk har på både pasienter og pårørende. I dag tilbys musikkterapi som en del av behandlingen ved flere norske sykehus der det inngår som del av det faste tilbudet til barn og unge. Å være innlagt på sykehus er en krevende prosess for barnet selv, men også for søsken og pårørende. Barna blir rykket ut av sin normale tilværelse og kan ikke gå i barnehage eller ha jevnlig kontakt med barn og venner hjemme. Det er derfor viktig å kunne tilby barna gode og trygge opplevelser som kan stå i motsats til de tingene de må gjennom på sykehuset, som operasjoner, sprøytestikk og ubehagelige prosedyrer. Mange barn må være innlagt lenge, og noen barn må komme til oppfølging resten av livet. I en ellers krevende situasjon, er det viktig å kunne ha noe å glede seg til mens de er på sykehuset.

Hvorfor musikkvandring?

Som musikkterapeut på barneavdelingen på Ullevål sykehus får man innblikk i en vanskelig tilværelse for innlagte barn og deres pårørende. Men samtidig får man mulighet til å være med og skape et fristed gjennom musikk og konsertarrangementer som kan få tankene vekk fra sykehushverdagen. Med over 8000 barn innlagt årlig på Barneavdelingen på Ullevål sykehus er det i dag en utfordring å kunne gi alle barn på sykehus et musikktilbud. Mange barn på Ullevål sykehus blir tilbudt individuell oppfølging av musikkterapeut og musikkstund, men dette innebærer ofte pasienter som er langtidsinnlagt. De som er lagt inn på korttidsopphold faller utenfor og får ikke et tilstrekkelig tilbud.

Gjennom sykehuskonserter og musikkvandring ønsker man å kunne gi et langt større antall barn muligheten til å oppleve musikk og få flyttet fokuset bort fra traumatiske opplevelser og ubehagelige prosedyrer.

Musikk i sykehusmiljøet

Årlig arrangeres tilstelninger som sommerkonsert, julekonsert, karneval og sjørøverfest. Dette er veldig populære arrangementer hvor både barn og voksne på Ullevål sykehus får mulighet til å være med på musikalske aktiviteter og fokusere på noe annet enn sykdom og prosedyrer. På disse arrangementene har blant annet Sunniva Molvær (musikkterapeut og fiolinist), Petter Tysland (gitarist) og Inge Kjosås (piano) vært med og spilt musikk. Undertegnede har også et tett samarbeidet med musikkterapeutene på Rikshospitalet, som ofte har vært med på konsertene. I tillegg har flere artister gjestet sykehuset gjennom konserter som ”Meg og kameraten min”, artistene Fay Wildhagen, Marthe Wulff, Charlotte Qvale, No 4 og folkemusikkgruppa Fivil. Dette har vært veldig populært blant både pasienter og ansatte ved sykehuset, og mange av de ansatte har uttrykt at de skulle ønske dette skjedde hver uke. Flere av pasientene forteller at dette endrer hverdagen deres, og de ansatte kan fortelle at de blir gladere i arbeidet sitt. Musikkterapeuten har også ved ulike tilstelninger fått hjelp av ansatte og portører ved sykehuset som spiller et eller flere instrumenter. Dette gir en større bredde og helhet i konsertene, men undertegnede ønsker nå en større kontinuitet i musikkvandringene og sykehuskonsertene. Det overordnede målet med musikkvandring er å kunne gjennomføre ukentlige konserter med musikkterapeuten i samarbeid med profesjonelle musikere og/eller musikkterapeuter. I hovedsak skal musikkterapeuten og musikerne spille små konserter for pasienter og pårørende i korridorene på sykehuset. Om pasientene er for syke til å komme ut av rommene sine, kan de tilby å spille musikk på rommene deres. Dette har de tidligere gjort med stort hell, da musikkterapeuten ofte kjenner de barna som ikke kan komme ut av rommene og det kan gjøre det tryggere å få et slikt besøk av flere musikere. Foreldre har fortalt om barn som har vært urolige og redde på sykehuset, men som har glemt dette under musikkvandringene.

Gjennomføring

Musikkvandring arrangeres ved at musikkterapeuten sammen med to andre musikere går rundt på avdelingene. I hovedsak gjennomføres dette ved å spille musikk i korridorene på sykehuset og å spille små konserter for pasienter og pårørende. Musikkterapeuten har lang erfaring i å tilrettelegge musikalske arrangementer og er kjent med sykehusmiljøets rutiner og stillesoner. Musikkvandringen går også gjennom nyfødt intensiv-avdelingen. Pilotprosjektet foregikk i 10 måneder og man har tatt erfaringer herfra for å legge grunnlaget for videre arbeid. Prosjektet arbeider ut fra godkjente retningslinjer innad i sykehuset og loven om taushetsplikt for å ivareta pasientenes rettigheter

Stiftelsen Sykehusbarn er med og gir finansiell støtte til Musikkvanding på Ullevål Sykehus i 2019.

Vil du være med å bidra?

Gi en gave nå Støtt oss fast