Sykehusbarn.no logo menu

Bedriftssamarbeid

Stiftelsen Sykehusbarn er helt avhengige av støtte fra private givere, organisasjoner og bedrifter. Vi mottar ingen offentlig støtte.

Donasjon fra AFGruppen. Harald Skytten Berg, Siri F Hafsteen og Christian Roth Foto: AFGruppen

Vi søker flere sponsorer og samarbeidspartnere!

Som sponsor og samarbeidspartner bidrar din bedrift som en viktig støttespiller i et konkret prosjekt, eller støtter Stiftelsen Sykehusbarn på generell basis.

Stadig flere bedrifter ønsker å påvirke samfunnet positivt og ta sosialt ansvar. Ønsker du også å støtte Stiftelsen Sykehusbarns arbeid kan du gjøre det på generell basis, eller vi kan finne konkrete prosjekter sammen. 

Det er flere måter å støtte på

Vi er opptatt av at støtten vi får i størst mulig grad skal brukes til formålsaktiviteter som kommer barna på sykehus direkte til gode. For å få til dette er vi helt avhengig av å ha en liten administrasjon for å ha en langsiktig og rasjonell planlegging og drift.

Du kan støtte oss med penger, fysiske gaver, kompetanse og tid. Sammen finner vi løsninger som gir effektiv drift av stiftelsen og som også skaper stolthet og engasjement i din bedrift.

For å trygge deg som giver er vi medlem av Innsamlings-kontrollen. Innsamlingskontrollen overvåker og kontrollerer alle aktører som samler inn penger til gode formål i Norge.

Vurderer din bedrift å støtte Stiftelsen Sykehusbarn vil vi gjerne høre fra deg.