Sykehusbarn.no logo menu

Statsministeren ville bli bedre kjent med Stiftelsen Sykehusbarn

Musikk og sang sto i fokus da statsminister Erna Solberg besøkte Barne- og ungdomsklinikken på A-hus. Her fikk hun høre om tiltakene Stiftelsen Sykehusbarn er engasjert i og som gir barn og unge et bedre sykehusopphold. Solberg var imponert over arbeidet som blir gjort.

Erna Solberg akkompagnerte med rytmeinstrument da barn, ansatte, musikkterapeuter og sykehusledelse var samlet sammen med oss i Stiftelsen Sykehusbarn på Ahus torsdag 14. desember 2017. Foto Ahus

Solberg ville bli kjent med våre trivselstiltak

Solberg ønsket å bli bedre kjent med Stiftelsen Sykehusbarn og hvilken betydning trivselstiltakene vi bidrar med på Barne – og ungdomsklinikken (BUK) på Akershus Universitetssykehus (Ahus) har.

Musikkterapi er ett av flere tilbud som legger til rette for at barn og ungdom skal oppleve mer glede og variasjon i sykehushverdagen.

– Når barn blir syke, betyr det mye at det skjer noe som er tilpasset den enkeltes situasjon. Det bidrar til å ta tankene bort fra det alvorlige og vanskelige, og til å skape verdifulle opplevelser, sa statsministeren.

Samarbeid med Stiftelsen Sykehusbarn

Musikalske opplevelser kan bidra til bearbeiding av vanskelige følelser, og bringe frem latter, mestringsfølelse, og fremmer normalkultur på sykehuset. På BUK tilbys musikkterapi som en behandlingsform, og dette er et tiltak Stiftelsen Sykehusbarn har gitt betydelig støtte til siden oppstarten i 2012.

Stiftelsen Sykehusbarn jobber for at barn på sykehus skal ha gode opplevelser under behandlingsperioden, uavhengig av diagnose, og har vært i et flerårig samarbeid med BUK for å gi barn et rikere tilbud på sykehuset.

Avansert Hjemmesykehus for barn

Stiftelsen Sykeshusbarn bidrar også med midler til leasing av 2 biler som brukes i BUKs hjemmesykehustjeneste for barn.

– Det var en annerledes sykebil, bemerket Solberg, da hun fikk se bilen som brukes i tjenesten, og la til at det er flott at de som kan være hjemme kan få hjelp der.

Avansert hjemmesykehus gir barn muligheten for å få den behandling og pleie de trenger der de bor. Hjemmesykehus bidrar til at hverdagen opprettholdes i større grad – barna trives som regel bedre hjemme, og blir raskere frisk.

– Det er viktig å huske på at de som er her må få lov til å være barn og ungdom, ikke kun pasienter. Stiftelsen Sykehusbarn hjelper oss med dette, sa klinikkdirektør Erik Borge Skei.

– De har fått til mye

Med støtte fra Stiftelsen Sykehusbarn tilbys flere helsefremmende aktiviteter og gode opplevelser på BUK. Teater, danseforestillinger, ansiktsmaling, konserter, premier og gaver, lek og formingsaktiviteter bidrar til å bygge felles gode opplevelser med foreldre og søsken.

Statsministeren ble imponert 

Statsministeren var imponert av arbeidet som gjøres av BUK og Stiftelsen Sykehusbarn:


– Det er flott å se at noen har engasjement og overskudd til å gjøre noe for flere barn enn egne. Det er veldig verdifullt å ta vare på det private initiativ, selv om et godt sykehustilbud er et offentlig ansvar. De har fått til mye.

Avslutningsvis uttrykte statsministeren at hun gjerne så at Stiftelsen Sykehusbarn ble større slik at vi kan bidra med viktige og gode trivselstiltak ved flere sykehus over hele Norge.

Vil du være med å bidra?

Gi en gave nå Støtt oss fast

Se også...