Sykehusbarn.no logo menu

Musikkterapi

Helt siden 2012 har musikkterapi vært benyttet som behandlingsform for barn og ungdom ved Ahus. Stiftelsen Sykehusbarn har siden oppstart vært en vesentlig bidragsyter og viktig støttespiller for musikkterapien ved Ahus.

Musikkterapi ved Ahus. Foto: Silje Måseide

Bruker musikk for å fremme helse, mestring og livskvalitet

I musikkterapi fokuseres det på pasientenes ressurser, hva de kan og hvem de er, utover det å være syk. Musikken hjelper pasientene å koble seg på de friske sidene sine, og gir meningsfulle avbrekk fra smerter, bekymring og ensomhet som en sykdomssituasjon ofte medfører. Forskning viser at deltagelse i musikkterapi styrker barn og unges evne til å tåle krise, reduserer angst og bidrar til å lindre smerte.

Musikkterapi som behandlingsform

Musikkterapi er et eget fagfelt ved Norges Musikkhøgskole og Grieg-akademiet hvor det tilbys mastergrads-utdanning i faget. Ved Ahus har musikkterapi vært benyttet som behandlingsform til barn og ungdom siden 2012. Helt siden oppstarten har Stiftelsen Sykehusbarn vært en vesentlig bidragsyter til at dette tilbudet har vært mulig å gjennomføre.

Foto: Silje Måseide

Foto: Silje Måseide

Instrumenter, sangskriving og musikklytting

På barne- og ungdomsklinikken ved Ahus tilbys musikkterapi i form av individuelle besøk på pasientrom, isolat, musikkstunder i fellesareal og som avspenning og smertelindring under medisinske prosedyrer. Musikkterapi består blant annet av sang, improvisasjon og samspill på instrumenter, sangskrivning og musikklytting.

En kreativ pause fra smerter og bekymringer

For barn og unge på sykehus bryter musikkterapi opp en hverdag preget av medisiner og passivitet, og inviterer til aktiv deltagelse, kreativitet og mestring. Familie, søsken og andre pårørende er viktige støttespillere rundt pasienten. De inviteres ofte til å ta del i musikkterapi hvor de kan dele gode opplevelser og skape positive minner.

Stiftelsen Sykehusbarn har til nå bidratt med ca 2 millioner kroner inn i dette prosjektet siden oppstarten.

Vil du være med å bidra?

Gi en gave nå Støtt oss fast

Se også...

Publisert 13. jun 2019

Elektrisk leke-Tesla til alle

Å få kjøre en elektrisk leke-Tesla fra pasientrommet til anestesi kan være et lite grep for å gjøre opplevelsen mindre skremmende for de minste pasientene på sykehus.

Publisert 22. mai 2019

Avansert Hjemmesykehus

Stiftelsen Sykehusbarn finansierer 2 biler til Avansert Hjemmesykehus for barn ved Ahus. Vi bidrar til å skape en bedre hverdag for barnet og deres familie, ved at de slipper å bruke store deler av tiden sin på sykehus.

Publisert 13. jun 2019

Kodeklubb for ungdom

Koding lokker frem det friske hos de syke barna og gir en enorm mestringsfølelse for ungdommen på sykehus. Kodingen man lærer på kodekurset kan ungdommen jobbe videre med, enten på egenhånd hjemme eller i ungdomsrommet på sykehuset.