Sykehusbarn.no logo menu

Avansert Hjemmesykehus for barn

Stiftelsen Sykehusbarn finansierer 2 biler til Avansert Hjemmesykehus for barn ved Ahus. Vi bidrar til å skape en bedre hverdag for barnet og deres familie, ved at de slipper å bruke store deler av tiden sin på sykehus.

Biler til Avansert Hjemmesykehus for barn. Foto: Silje Måseide

Flytter sykehuset hjem

Avansert Hjemmesykehus for barn «flytter sykehuset hjem», slik at barnet og familien ikke må være på sykehuset oftere enn nødvendig. Takket være økonomisk støtte fra Sykehusbarn kan dette tilbys ved Ahus. Tilbudet er for barn og ungdom fra 0-18 år med behov for behandling og pleie fra spesialisthelsetjenesten, men uten behov for hyppig overvåkning.

Tilbudet startet opp som et pilotprosjekt i november 2015 hvor Stiftelsen Sykehusbarn sammen med samarbeidspartnere sponset egen bil til prosjektet. I Norge er det kun Oslo Universitetssykehus og Ahus som tilbyr Avansert Hjemmesykehus for barn på full tid og som favner alle pasientgrupper.

I trygge omgivelser

Familier og barn har det som regel best hjemme i trygge omgivelser. Det er trygt for barnet, de har sitt eget rom, sine egne leker og sin egen mat. Foreldre er i nærheten og venner kan komme på besøk. Barnet får en mer normalisert hverdag enn om de hele tiden skulle være på et sykehus. Infeksjonsfaren er også vesentlig lavere ved å være i sitt eget hjem.

 

Foto: Stiftelsen Sykehusbarn

Foto: Stiftelsen Sykehusbarn

Vi finansierer 2 biler 

For Stiftelsen Sykehusbarn var det en avgjørende faktor at vi ved hjelp av disse bilene kunne bidra til å ivareta hele familien hjemme. Vi bidrar til å skape en bedre hverdag for barnet og deres familie ved at de slipper å bruke store deler av tiden sin på sykehus, eller ved å reise til og fra.

En viktig bieffekt av dette tiltaket er at man frigjør en sykehusseng som en annen pasient kan ha bruk for. Det koster også sykehuset mindre å behandle en pasient hjemme enn å behandle vedkommende på sykehus.

Våren 2017 økte vi støtten til prosjektet som nå har 2 biler til full disposisjon.

Vil du være med å bidra?

Gi en gave nå Støtt oss fast

Se også...

Publisert 13. jun 2019

Ungdomsrom

Helsetjenester tilpasset ungdom i alderen 10-25 år er et nasjonalt satsningsområde ved helseforetakene i Norge, og noe Stiftelsen Sykehusbarn ser på som viktig å bidra til.

Publisert 13. jun 2019

Ansiktsmaling og klovning

Latteren og smilet sitter løst når ansiktsmalerne våre skaper magiske øyeblikk og glede for barn og deres familie på sykehus. Stiftelsen Sykehusbarn har et knippe med faste, profesjonelle og flotte ansiktsmalere som maler for oss hver uke.

Publisert 22. mai 2019

Musikkterapi

Helt siden 2012 har musikkterapi vært benyttet som behandlingsform for barn og ungdom ved Ahus. Stiftelsen Sykehusbarn har siden oppstart vært en vesentlig bidragsyter og viktig støttespiller for musikkterapien ved Ahus.