Sykehusbarn.no logo menu

Gi av din tid og kompetanse

Å gi av din tid og kompetanse er like mye verdt som penger! Caroline og Anne er et eksempel på to verdifulle frivillige som har bidratt ved siden av jobb.

Caroline H. Kavli og Anne G. Cramer Foto: Stiftelsen Sykehusbarn

Du kan bidra på andre måter enn å gi penger

Å gi av din tid og kompetanse er like mye verdt som penger! Caroline og Anne er to dyktige advokatfullmektiger hos Advokatfirmaet Wiermyhr, og har de siste årene stilt opp gratis på vårt lager for å hjelpe til med å pakke julegaver i forbindelse med vår årlige julegaveaksjon.

Du trenger ikke ha en mastergrad for å være til nytte hos oss, din tid kan være like viktig uansett hva slags bakgrunn du har. Du kan hjelpe til ved arrangementer, messer, innsamlingsaksjoner og ved pakking av premier og gaver på vårt lager.

Noen ganger kan vi trenge ekstern hjelp til f.eks. film og videoproduksjon, arkitektskisser, produksjon og design av markedsføringsmateriell, juridisk bistand, ol.l.

Vi hører gjerne fra deg om du ønsker å være Sykehusbarn-venn – en som vi kan spørre om hjelp når vi trenger en ekstra hånd.

Din tid og engasjement er verdifull for oss!