Sykehusbarn leverer bil nr. 2 til Avansert Hjemmesykehus for barn ved A-Hus!

Det var en stor glede for oss i Stiftelsen Sykehusbarn og endelig kunne overrekke bil nr 2 til Gry Hege og Lisa i Avansert Hjemmesykehus for barn ved Akershus Universitetssykehus (A-Hus) rett før pinse sier Siri Fuskeland Hafsteen – daglig leder i Stiftelsen Sykehusbarn.

Avansert Hjemmesykehus for barn er et tilbud til barn og ungdom fra 0-18 år med behov for behandling og pleie fra spesialisthelsetjenesten, men uten behov for hyppig overvåkning slik at pasienten kan være hjemme.

Avansert Hjemmesykehus for barn startet som et pilotprosjekt i november 2015 hvor vi i Stiftelsen Sykehusbarn sammen med noen av våre samarbeidspartnere sponset en egen bil til prosjektet. I Norge er det kun Oslo Universitetssykehus og A-Hus som tilbyr Avansert Hjemmesykehus for barn på full tid.

Ved A-hus har dette vært en stor suksess på mange måter. Familier og barn har det som regel best hjemme i trygge omgivelser. Det er trygt for barnet, de har sitt eget rom, sine egne leker og sin egen mat, foreldre er i nærheten og kanskje venner kan komme på besøk. Barnet får en mer normalisert hverdag enn om de hele tiden skulle være på et sykehus. Det er også mye mindre infeksjonsfare ved å være i sitt eget hjem.

Når behovet og ønsket om å utvide tilbudet med en bil til dukket opp, var vi i Sykehusbarn raske med å bidra for at dette skulle kunne realiseres.

En viktig bieffekt av dette tiltaket er at man frigjør en sykehusseng som en annen pasient kan ha bruk for. Det koster også mindre å behandle en pasient hjemme enn å behandle vedkommende på sykehus.

For oss er det en avgjørende faktor at vi ved hjelp av disse bilene kan ivareta familien hjemme. Vi kan bidra til å skape en bedre hverdag for familien ved at de slipper å bruke store deler av tiden sin på sykehus, eller ved å reise til og fra.

Vi i Stiftelsen Sykehusbarn er stolte over å kunne bidra til dette prosjektet, og ikke minst med så kule og barnlige biler som barna er stolte av å få på besøk sammen med de blide og omsorgsfulle sykepleierne.

For å kunne opprettholde denne satsningen fremover er vi avhengig av sponsorer og støttespillere til prosjektet. Ønsker du å bidra – send en e-post til hjelp@sykehusbarn.no.

Bli “Sykehusbarn VENN” og tegn fast giveravtale her

Skrevet i Ahus